A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kapcsán előírja, hogy a vállalkozások kötelesek adatszolgáltatást nyújtani a weboldal látogatói számára.
 1. 4L INNO-VAGYON KFT.
 2. 5085 Rákóczifalva, Zrínyi Miklós út 12
 3. Telefon: +36 70 339 1519
 4. E-mail: info@innovagyon.hu
 5. Amennyiben a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdése nyilvántartásba való bejegyzéstől függ, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése és a nyilvántartásba vételi szám
 6. Amennyiben a szolgáltató tevékenységének gyakorlása engedélyköteles, akkor ez a tény és az engedélyező hatóság megnevezése és elérhetőségi adatai, valamint az engedély száma
 7. Adószám: 26608639-1-16
 8. Fő tevékenység: 6619. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
 9. Egyes szabályozott szakmákra vonatkozó további előírások:
  1. Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) a megnevezése, amelynek a szolgáltató tagja;
  2. Természetes személy szolgáltató szakképzettsége, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölése, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot szerezte;
  3. Hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára.
 10. Tárhelyet szolgáltató adatai (székhely, telephely, elérhetőség), kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhely-szolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek. Ezek az adatok jellemzően .hu végződésű domain-ok esetében kérdezhetőek le más forrásból, egyéb domain-ek esetében így a tárhely szolgáltató adatainak feltüntetése is kötelező, de szerintem érdemes ennek az előírásnak inkább minden esetben eleget tenni.