Minden, amit a UNIT-LINKED biztosításokról tudni kell!

Ez a dokumentum a unit-linked típusú biztosítások legfontosabb tudnivalóit tartalmazza a MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) összeállításában, és azzal a céllal készült, hogy elősegítse e termékek jobb megértését.

FIGYELEM: Jelen tájékoztató elolvasása nem helyettesíti az adott termékek szerződéses feltételeinek részletes tanulmányozását!

 • Mi a unit-linked biztosítás?

  • Életbiztosítás, azaz biztosítási fedezetet tartalmaz az életbiztosításra vonatkozó jogszabályi kötöttségekkel.
  • Ugyanakkor megtakarítás is, mert a biztosító a biztosítási szerződés díjának befektetésre kerülő részét az ügyfél által kiválasztott, önálló befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt ún. eszközalapokba fekteti. Az egyes eszközalapok a befektetési politikájuknak megfelelő befektetési eszközökből (például kötvényekből, részvényekből, befektetési jegyekből) állnak, melyeket a biztosító befektetési céllal kezel. Az eszközalapok befektetési egységekre oszlanak, az ügyfelek egyéni részesedését az egyes eszközalapok által megtestesített vagyonból befektetési egységekben tartják számon. Az egyes szerződések a hozzájuk tartozó befektetési egységek árfolyamának változásán keresztül részesülnek a befektetési eredményből.
  • A unit-linked szerződés az igényelt biztosítási fedezet mellett széleskörű, szabadon kombinálható befektetési lehetőséget nyújt: többek között rendkívüli (eseti) befizetés lehetőségét, a befektetések tetszés szerinti összeállítását és későbbi megváltoztatásának lehetőségét, egyszóval nagyfokú testre szabhatóságot. De a több lehetőség több felelősséggel is jár.

FIGYELEM! A befektetés ezeknél a termékeknél, és különösen a rendszeres díjas változatoknál jellemzően hosszú távon (10-20 vagy annál több év) eredményes, mert rövidtávon a hozamok a biztosítási szerződés költségeit nem feltétlenül tudják ellensúlyozni.

 • Milyen hosszan kötelezi el magát, és mennyibe kerül ez Önnek?

  • A biztosítás köthető határozott, fix tartamra vagy egész életre szólóan is, általában mindkét tartamra vonatkozó biztosítási díj fizethető rendszeresen, vagy egyszeri díjként.
  • Rendszeres díjas változatnál a tartam során ismétlődő jelleggel kell fizetni a díjat a választott díjfizetési gyakorisággal (éves, féléves, negyedéves, havi). Egyszeri díjas változatnál a díj csak egyszer, a szerződéskötéskor egy összegben esedékes. Emellett mindkét díjfizetési típus lehetőséget nyújthat rendkívüli (eseti) díjak befizetésére is.
  • Rendszeres díjas szerződéseknél célszerű a szerződés tartamát minimum 10 évben, de inkább ennél is hosszabb időtávra meghatározni.

FIGYELEM! Mindig fontolja meg, milyen időtávra köti a szerződést, és milyen díjfizetési kötelezettséget vállal annak érdekében, hogy a szerződést mindvégig fenn tudja tartani!

 • Milyen biztosítási védelemre számíthat?

  • A unit-linked életbiztosítások biztosítási fedezete termékenként más és más, azonban a biztosító jellemzően halál esetén vagy lejáratkor fizeti a szerződésben meghatározott szolgáltatást. A beépített „klasszikus” haláleseti, baleseti kockázatra szóló biztosítási összegek jellemzően alacsonyak ezekben a termékekben.
  • A biztosítási védelem többnyire bővíthető kiegészítő biztosítási fedezetekkel is, ezek díja vagy nem kerül befektetésre, vagy a befektetésből kerül kivonásra.

FIGYELEM! A biztosító a biztosítási kockázatot minden esetben a szerződésben meghatározott feltételek szerint vállalja!

 • Mire figyeljen a befektetések megválasztása során?

  • A biztosítók általában különböző kockázatú eszközalapokat kínálnak, amikor közülük választ, kérjük, vegye figyelembe, hogy a magasabb hozamkilátásúak általában magasabb (árfolyam)kockázattal is járnak: bizonyos időszakokban az elért hozam akár negatív is lehet.
  • A befektetési kockázatot csökkentheti, ha több, különböző kockázatú eszközalap között osztja meg a befektetését.
  • Fontos az időtáv! A befektetési cél többnyire hosszú távon valósul meg, különösen igaz ez a rendszeres díjas változatoknál. Ráadásul a szerződés idő előtti megszüntetése akár jelentősen is megnövelheti a befizetésekhez viszonyított költségeket.
  • Amennyiben úgy gondolja, hogy nem kíván aktívan foglalkozni befektetései kezelésével, akkor célszerű olyan eszközalapokat választania, amelyek önmagukban is valamilyen befektetési stratégiát valósítanak meg (pl. menedzselt vagy vegyes eszközalapok) vagy amelyek valamely meghatározott hozam elérését tűzik ki célul (pl. abszolút hozamú eszközalapok), továbbá használhatja az egyes biztosítók által kínált döntéstámogató, illetve automatikus befektetés-módosító szolgáltatásokat (pl. árfolyamfigyelés, illetve ezen alapuló automatizált befektetés-kezelés).
  • Célszerű rendszeresen felülvizsgálnia a választott eszközalapok összetételét annak érdekében, hogy az folyamatosan megfeleljen céljainak és kockázatviselési hajlandóságának.
  • A legtöbb biztosító legalább évi egy alkalommal költségmentesen teszi lehetővé az eszközalapok közötti váltást, a rögzítettnél több váltás esetén ugyanakkor külön díjat számolhat fel. Ez meghatározható egy fix összegben, az áthelyezett összeg ezrelékében, vagy a két megoldás kombinációjaként.
  • A biztosító évente egyszer köteles írásban tájékoztatni ügyfeleit többek között a szerződéseik aktuális értékéről. A tájékoztató alapján Ön is ellenőrizheti szerződése aktuális befektetési értékét, a szerződő utasítására végrehajtott áthelyezéseket, a szerződésről kifizetett, levont összegeket, illetve azok jogcímeit. A biztosítók jellemző módon lehetővé teszik az eszközalapjaikat alkotó befektetési egységek árfolyamának (nettó eszközértékének) rendszeres nyomon követését a biztosító internetes honlapján.

FIGYELEM! Tanulmányozza át az eszközalapok részletes leírását és befektetési politikáját, különös tekintettel a speciális kockázatokra, illetve a kockázatok esetleges mérséklésére. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőre nézve.

 • Ön milyen kockázatokat vállal?

  • A befektetési kockázatot Ön viseli: ez azt jelenti, hogy Ön dönti el kockázatvállalási hajlandósága szerint, hogy milyen kockázatú eszközalapokat választ. A biztosító szolgáltatásának értékét alapvetően a befektetési egységek árfolyamának alakulása határozza meg, ettől függően befektetése hozhat nyereséget, de akár veszteséggel is járhat.
  • Amennyiben a választott eszközalapok a befizetéseitől eltérő devizában meghatározott eszközöket is tartalmaznak, akkor általában deviza árfolyamkockázattal is számolnia kell.
  • Jellemző módon a unit-linked termékek nem nyújtanak védelmet a befektetéssel kapcsolatos árfolyam- és egyéb (pl. likviditási, azaz gyors hozzáférhetőségi) kockázatokkal szemben. Amennyiben a termék mégis kínál valamilyen – akár a termékre, akár csak valamely eszközalapjára vonatkozó – kockázatmérséklő elemet (pl. tőke- vagy hozamgaranciát), kérjük, tájékozódjon a védelem vagy a garancia pontos tartalmáról. A garanciának vagy egyéb védelemnek természetesen a legtöbb esetben ára van, ami az ilyen többletet nem tartalmazó befektetésekhez képest az elérhető hozamot csökkentheti.

FIGYELEM! Mérje fel reálisan lehetőségeit és kockázatvállaló képességét! Ezek meghatározásához kérheti a biztosításközvetítő segítségét is. A biztosító munkatársai, közvetítői ugyanakkor befektetési tanácsot nem adhatnak, az eszközalapok kiválasztásáról egyedül Ön jogosult dönteni.

 • Hogyan férhet hozzá a pénzéhez?

  • Főszabályként a biztosító a tartam lejáratakor szolgáltat, ekkor jellemzően a befektetési egységek aktuális értékét fizeti ki, egész életre szóló biztosítás esetén pedig a biztosított halála esetén fizeti ki a befektetési egységek aktuális értékét.
  • Van mód a szerződés lejárat előtti megszüntetésére (visszavásárlására) vagy pénzkivonásra, ez azonban annak esetleges költségvonzatán túl az eszközalap(ok) aktuális árfolyam-alakulásától függően is veszteséget okozhat.
  • Átmeneti fizetési gondok kezelésére több megoldást is javasolhat a biztosító meghatározott feltételek mellett, például a díjfizetés szüneteltetését vagy a díj csökkentését a szerződés fenntartása mellett bizonyos évfordulótól kezdődően. Mielőtt felmondaná a szerződést, tájékozódjon az elérhető lehetőségekről.

FIGYELEM! A biztosító lejáratkor az aktuális befektetési értéket, illetve visszavásárláskor az aktuális visszavásárlási értéket fizeti ki, és jellemzően nem a teljes addigi befizetéseket! A szerződés tervezett tartam előtti megszüntetése akár jelentős veszteséget is jelenthet Önnek.

 • Milyen költségekkel kell számolnia?

  • A költségek nagy része a kezdeti időszakban, jellemzően a szerződés első 2-5 évében merül fel. Ezen időszak alatt többnyire magasabb összegek kerülnek felszámításra. Ezért minél korábban szűnik meg a szerződés, annál nagyobb a viszonylagos költségterhelés, tehát a szerződés korai megszüntetésével rosszul járhat.
  • A teljesköltség-mutató (TKM) a unit-linked szerződések bonyolult költségstruktúráját egyetlen, jól értelmezhető számmá alakítja át, ezért a szerződéskötés előtt az összköltségek mérlegelésénél, illetve a termékek kizárólag költségszempontú összehasonlításánál szolgálhat segítségül (magasabb mutató magasabb átlagos költségterhelést jelent). A TKM-ről szóló tájékoztatást a szerződési feltételekkel együtt meg kell kapnia biztosítójától, és ebben további lényeges információkat talál e mutató értelmezéséről.
  • A magasabb TKM értéket indokolhatja pl. a magasabb beépített biztosítási szolgáltatás, mivel a TKM költségelemként veszi figyelembe a kötelezően választandó biztosítási kockázat díját. Ugyanakkor bizonyos TKM érték felett a magasabb költségek miatt a termék befektetési teljesítménye a befizetett díjhoz képest jelentősen romolhat, így elsődlegesen megtakarítási célra az ilyen termék kevésbé alkalmas.

FIGYELEM! A TKM mutató mindig egy átlagos szerződésre kerül kiszámításra, amelytől a konkrét szerződés az egyedi sajátosságokra tekintettel akár lényegesen is eltérhet.

 

A unit-linked biztosítást annak a figyelmébe ajánljuk, aki…

  • Olyan életbiztosítást keres, amelynek keretében lehetősége van a befizetett díja egy részének saját választása szerinti befektetésére.
  • Igényli, hogy az eltérő hozamkilátású és kockázatú befektetési lehetőségek széles köréből választhasson, esetleg aktívan kívánja befektetéseit kezelni annak érdekében, hogy a tőkepiacokon (általában hosszabb távon) elérhető nyereségből részesülhessen.
  • Igényt tart a rugalmas megoldásokra. Rendszeresen kisebb vagy egyszeri nagyobb összeget kíván befektetni akár esetenkénti befizetésekkel is kiegészítve, illetve egymással kombinálható eszközalapok széles skálájából szeretne választani úgy, hogy a befektetések összetétele a tartam alatt bármikor megváltoztatható legyen.

 

Nem javasolt a unit-linked biztosítás annak, aki…

  • Kizárólag a váratlan események bekövetkeztekor térítő kockázati biztosítást keres, befektetési lehetőség nélkül.
  • Rövidtávra, bizonytalan megtakarítási idővel tervez.
  • Egyszerű, kockázatmentes, kiszámítható hozamot nyújtó megtakarítási lehetőséget keres.

 

Amire a szerződéskötés előtt mindenképpen figyeljen:

 • Legyen tisztában céljaival, pénzügyi-befektetési ismereteivel, anyagi lehetőségeivel, kockázatvállaló képességeivel, és egyéb pénzügyi kötelezettségeivel. Ebben segít Önnek az igényfelmérő kérdőív, melyet a biztosításközvetítőnek minden esetben ki kell töltenie az értékesítés során. Ennek célja, hogy Ön tudatosítsa a saját igényeit, és megfelelő információk alapján tudjon megalapozott döntést hozni.
 • Szánjon megfelelő időt a szerződéses feltételek és egyéb tájékoztató anyagok részletes tanulmányozására, akár többször is olvassa át azokat! A szerződés aláírását, megkötését követően a szerződési feltételek ismeretének hiánya nem mentesíti Önt az abban foglalt kötelezettségek vagy ezek elmulasztásának következményei alól.
 • A szolgáltatást, a díjat, a tartamot, a befektetési lehetőségeket és a költségeket együttesen mérlegelje. A TKM érték fontos, de nem az egyetlen szempont a döntésnél.
 • Ha mégis meggondolná magát, természetes személy szerződőként a biztosítási szerződést a kötvény kézhezvételét követő 30 napon belül indoklás nélkül felmondhatja. Ez esetben befizetései befektetési értékét a szerződésben rögzített költségek levonását követően visszakapja.
 • A szerződésre vonatkozó kamatadó- és járulékfizetési kötelezettség, illetve az adójogi keretek változhatnak az aktuális szabályozás függvényében.
 • Javasoljuk, hogy tájékozódjon arról, hogy az ajánlott életbiztosítási terméken kívül milyen más életbiztosítási termékek érhetőek el a piacon, akár ugyanannál a biztosítónál, akár egy másiknál.
Kövessen bennünket a Facebook-on!